Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

Παγκύπριες εξετάσεις: "επιθυμούμεν να ίδωμεν αυτάς όσον το δυνατόν ταχύτερον καταργουμένας"

Κάθε χρόνο ο Ιούνιος είναι αφιερώμενος στις Παγκύπριες εξετάσεις: η διεξαγωγή τους, η διόρθωση των γραπτών, η αγωνία των υποψηφίων, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και οι συνήθεις διαπιστώσεις: κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα, λάθη στα εξεταστικά δοκίμια, Μ.Ο. στο τάδε μάθημα κάτω από το 10. Ένα θέατρο χωρίς καμία πρωτοτυπία.
Η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καταθέτω μια προοδευτική πρόταση του 1892, ίσως προβληματιστούν και οι σημερινοί προοδευτικοί:
«Τας εξετάσεις τας δημοσίας θεωρούμεν είδος τι φωνασκιών, ας ακούομεν πολλάκις έμπροσθεν των διαλυομένων εμπορικών καταστημάτων, νομίζομεν δε ότι τούτο ήκιστα συμβιβάζεται προς την σοβαρότηταν, ην έχει το παιδαγωγικόν έργον και διά τούτο επιθυμούμεν να ίδωμεν αυτάς δι ους λόγους εν τοις έμπροσθεν εξεθέσαμεν όσον το δυνατόν ταχύτερον καταργουμένας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: