Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Νέοι κανονισμοί: Ελευθερία της έκφρασης ή είσοδος των κομματικών νεολαιών στα σχολεία;

Με τους τροποποιητικούς κανονισμούς που προωθεί το Υπουργείο, στοχεύει και στην κατοχύρωση της ελεύθερης έκφασης των μαθητών. Ποιο είναι το πρόβλημα; Οι υφιστάμενοι κανονισμοί προβλέπουν:
«Ο μαθητής έχει δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης ή των απόψεών του μέσα στο σχολείο, όταν αυτές διατυπώνονται με τρόπο που να μην προσβάλλουν την υπόληψη ή την προσωπικότητα των άλλων. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και ιδεών, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό προφορική, γραπτή, τυπωμένη ή καλλιτεχνική μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα επιλέξει ο μαθητής. Νοείται ότι η ελευθερία έκφρασης γνώμης ή απόψεων του μαθητή εκφράζεται κατά τρόπο που δεν περιλαμβάνει καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας. Νοείται περαιτέρω ότι η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων».
Σύμφωνα με την εφημ. ΠΟΛΙΤΗΣ οι τροποποιήσεις του Υπουργείου προβλέπουν: « Η εισήγηση για τροποποίηση αφορά στην αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη της φράσης «θρησκείας ή ιθαγένειας» με τη φράση«θρησκείας, ιθαγένειας ή άλλων χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακρίσεις ή έλλειψη σεβασμού στη διαφορετικότητα» και στη διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης «νοείται περαιτέρω ότι η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων. Σημειώνεται ότι η διαγραφή των αντισυνταγματικών προνοιών αποτελεί αίτημα της ΠΣΕΜ.»
Στόχος της διαγραφής της δεύτερης επιφύλαξης δεν είναι η κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών. Κανένας μαθητής μέχρι σήμερα τιμωρήθηκε γιατί οι θέσεις που εξέφρασε συνέπιπταν με κάποιου κόμματος. Απλώς η επιφύλαξη στο νόμο -ατυχώς – μπήκε για να απαγορευτεί η είσοδος των κομματικών νεολαιών στα σχολεία. Έτσι οι ερμήνευσαν το οι κύριοι βουλευτές. Και κατά συνέπεια η διαγραφή της συνεπάγεται τη νομιμοποίηση των κομματικών νεολαιών!!!
Φυσικά ένα πράγμα είναι η ελευθερία της έκφρασης του ατόμου και άλλο πράγμα το δικαίωμα οργάνωσης μαθητών σε κομματικές νεολαίες μέσα στα σχολεία.
Το ΑΚΕΛ πρωτοστατεί υπέρ της εισόδου των κομματικών νεολαιών στα σχολεία. Στόχος είναι η εξασφάλιση μελλοντικών ψηφοφόρων. Όμως το θέμα είναι πολύ σοβαρό με πολλές προεκτάσεις.Κάποιες επισημάνσεις είναι αναγκαίες:
1. Για την τυχόν κατοχύρωση των κομματικών νεολαιών στα σχολεία πρέπει να συνταχθεί ξεχωριστό άρθρο που θα αναφέρεται στην εγγραφή τους, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση, τις αρμοδιότητές τους. Για να μην καταντήσουν όπως τα κομματα που έγιναν φορείς του παρασκηνίου, της διαπλοκής και της διαφθοράς.
2. Δημοκρατική επιλογή είναι να αποφασίσουν οι ίδιοι οι μαθητές με ψηφοφορία, αν θέλουν τις κομματικές νεολαίες μέσα στα σχολεία. Η θέση της ΠΣΕΜ εκφράζει μόνο τη μερίδα εκείνων των μαθητών που είναι ενταγμένοι σε κομματικές νεολαίες.
3. Αν τα κόμματα θεωρούν τους μαθητές ώριμους να μεταφέρουν οργανωμένα κομματικές θέσεις μέσα στα σχολεία, τότε είναι λογικό να τους δώσουν και το δικαίωμα ψήφου στην πολιτεία.
4. Πριν την τυχόν προώθηση μιας τέτοιας αλλαγής, να εξεταστούν λεπτομερώς ποιες θα είναι οι συνέπειες στη λειτουργία μιας μικρής κοινωνίας, όπως είναι το σχολείο. Μήπως, δηλαδή, οι φορείς του κομματικού λόγου καταπνίξουν της ελευεθερία του λόγου των άλλων μαθητών.
Θα ήταν παράλογο να γίνει μια αλλαγή με την οποία κάποιοι προσδοκούν κομματικά οφέλη , αλλά η ζημιά για το σύνολο να είναι τεράστια. Το δόγμα «τα κέρδη στους λίγους και οι ζημιές στους πολλούς» είναι βαθιά συντηρητικό και αντιδραστικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: