Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Αιφνιδιασμός του Υπουργείου Παιδείας: Τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων

Από τα ΜΜΕ ενημερώθηκαν οι πολίτες για την κατάθεση στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας νέων τροποποιητικών κανονισμών λειτουργίας των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης. Η ΟΕΛΜΕΚ αντέδρασε γιατί δεν είχε ενημερωθεί αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρόθεση του Υπουργείου.
Η στάση του Υπουργείου είναι απαράδεκτη. Σίγουρά μπορεί να ακολουθεί τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, δηλαδή οι προτάσεις του να κατατίθενται στη Βουλή και εκεί να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος. Αλλά αυτή να είναι η σταθερή επιλογή του. Είναι;
Όταν το συμφέρον επιβάλλει το Υπουργείο αρχίζει τις διακηρύξεις για «διάλογο», «συναίνεση των εκπαιδευτικών» και άλλα παραμύθια. Όταν το βολεύει αλλιώς, τότε αγνοεί προκλητικά τους εκπαιδευτικούς.
Το αποτέλεσμα είναι πως το Υπουργείο σταδιακά καθίσταται αναξιόπιστο. Και ουσιαστικά ο διάλογος αχρηστεύεται.
Το περιεχόμενο του τροποποιητικού νομοσχεδίου – πέρα από κάποιες αποσπασματικές πληροφορίες στον τύπο – δεν κατόρθωσα να το δω δημοσιευμένο σε κάποια ιστοσελίδα (Υπουργείο, ΟΕΛΜΕΚ, Βουλή ) ή στα ΜΜΕ. Ο πολίτης δικαιούται να γνωρίζει ή όχι; Οι ιστοσελίδες των διαφόρων φορέων γιατί υπάρχουν;
Θα μου πει κάποιος: «Σιγά που τους ενδιαφέρει ο πολίτης. Η δουλειά τους να γίνεται».
Και η δική μας: ανελέητος έλεγχος και σφυροκόπημα της κάθε εξουσίας που στοχεύει στην περιθωριοποίηση του πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: