Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία, τα ΜΜΕ και η ...λήθη

Μ ε αφορμή τη δήθεν στασιμότητα κάποιων παιδιών με ειδικές ανάγκες, τα ΜΜΕ βρήκαν την ευκαιρία να ανασύρουν στην επιφάνεια τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους και να κακίσουν τους σκληρούς και άκαρδους εκπαιδευτικούς!!!
Φυσικά το δημοσίευμα είναι παραπλανητικό. Στο Γυμνάσιο δεν υπάρχει στασιμότητα. Παραπέμπονται οι μαθητές σε ανεξετάσεις το Σεπτέμβριο μόνο για ελλιπή φοίτηση.
Ανεξάρτητα από την παραπληρόφορηση είναι ενδιαφέρουσες οι αντιδράσεις διαφόρων φορέων για το θέμα.
Οι ειδικοί (Πανεπιστήμιο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ) υποστηρίζουν ότι η ένταξη των παιδιών είναι προβληματική.
Το Υπουργείο επισημαίνει τις αδυναμίες του νόμου και προβάλλει τις δαπάνες του κράτους για την ειδική αγωγή: 7000000 ευρώ!!!
Όταν το 2001 η Βουλή ψήφιζε τους κανονισμούς για την εφαρμογή του νόμου περί ειδικής αγωγής του 1999, μετρούσαν όχι το όφελος των παιδιών. Άλλοι επικεντρώνονταν στο πολιτικό όφελος, άλλοι στην είδηση και άλλοι στο προσωπικό όφελος. Έκλειναν τα αυτιά τους και προχωρούσαν όλοι μαζί: ΜΜΕ, Υπουργείο, κόμματα, ειδικοί, ενδιαφερομένοι.
Το 2001 στη Βουλή το μοναδικό οργανωμένο σύνολο που αντέδρασε όχι στην ένταξη άλλα στο θεσμικό πλαίσιο της ένταξης είναι η ΟΕΛΜΕΚ.Τότε επισημάνθηκε από την ΟΕΛΜΕΚ ότι
το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών ήταν ξεπερασμένο κατά 20 -30 χρόνια,
εισήγαγε ένα πιο εξευγενισμένο τρόπο αποκλεισμού των παιδιών,
κερδισμένοι θα ήταν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες και όχι τα παιδιά,
κατοχύρωνε τα συμφέροντα των γραφειοκρατών του Υπουργείου με τη δημιουργία μιας παράλληλης βαθμίδας εκπαίδευσης,
ενίσχυε τη γραφειοκρατία και το διοικητισμό σε βάρος της παιδαγωγικής,
ενίσχυε το στιγματισμό και τον αποκλεισμό.
Ακόμα είχε επισημανθεί ότι οι κανονισμοί εκμηδενίζουν το ρόλο των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας στη διαδικασία ένταξης όλων των παιδιών στο σχολείο.
Αφού λοιπόν εκμηδένισαν τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών , τώρα κάποια ΜΜΕ προσπαθούν επιπλέον να τους ενοχοποιήσουν γιατί κάποια παιδιά έμειναν στάσιμα!!! Το τρισάθλιο σύστημα ειδικής αγωγής αθωώνεται, όπως και οι συντηρητές του στα ΜΜΕ. Φταίνε , λένε, οι εκπαιδευτικοί γιατί εφαρμόζουν τους νόμους. Τι θα εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί; Τις εντολές των ΜΜΕ ή του κάθε λαϊκιστή;
Και αν οι νόμοι είναι απάνθρωποι γιατί οι αρμόδιοι δεν τους αλλάζουν; Για να μπορούν να ενοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς;
Είναι φανερό ότι κάποιοι, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, «με ωραία και πρεπούμενα λόγια προσπαθούν να σκεπάσουν ανόσιες πράξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια: