Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Η νέα Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ και η ειδική αγωγή

Η νέα Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ σχολίασε στον τύπο το πρόβλημα της στασιμότητας (;)των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Δήλωσε: «Το ζητούμενο για έναν καθηγητικό σύλλογο δεν είναι να δώσει σε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες ένα χαρτί (απολυτήριο ). Αυτό είναι εύκολο. Το ζήτημα είναι τι αντίκρισμα θα έχει αυτό το χαρτί στην κοινωνία, ώστε το παιδί να ενταχθεί κανονικά και να επιβίωσει».
Η δήλωση προσεγγίζει το πρόβλημα διοικητικά ( απολυτήριο) και κοινωνικά ( αγορά εργασίας). Κύρια όμως το πρόβλημα είναι παιδαγωγικό και αυτό νομιμοποιεί και την ύπαρξη των εκπαιδευτικών. Η γραφειοκρατική και η κοινωνική προσέγγιση μπορεί να γίνει από τον καθένα.
Το ζήτημα λοιπόν, σύμφωνα με την Πρόεδρο, είναι η βαρύτητα του απολυτηρίου!!! Δηλάδή το κύρος του, όπως θα έλεγαν και οι «σοφοί» της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η απάντηση είναι πως το απολυτήριο του λυκείου δεν έχει κανένα κύρος ή είναι πολύ μειωμένο. Και σε λίγα χρόνια ούτε το πτυχίο πανεπιστημίου θα έχει κάποιο κύρος, Αυτό είναι το πρόβλημα;
Συμπέρασμα: Η νέα Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ό,τι θέλει λέει. Όπως και ο κάθε πολίτης. Το ερώτημα είναι άλλο: Ποιο συλλογικό όραμα των εκπαιδευτικών εκφράζει με τέτοιες τοποθετήσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: