Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Το αντιδραστικό πρόσημο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: το περιεχόμενο της έκθεσης των "σοφών" (3)

Τον Αύγουστο του 2004 οι επτά σοφοί παρέδωσαν την έκθεσή τους για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.
Το ΑΚΕΛ σε γενικές γραμμές συμφώνησε με το περιεχόμενο της έκθεσης. Πού διαφώνησε δεν γνωρίζει κανείς. Υπήρξαν από άλλους φορείς αντιδράσεις σε επιμέρους αναφορές της έκθεσης. Τελικά οι Κύπριοι, όντας πρακτικά μυαλά, αποφάσισαν να μην συζητήσουν το ιδεολογικό υπόβαθρο της έκθεσης και να προχωρήσουν στη συζήτηση των μέτρων που προτείνονται!!!
Ποιο είναι το περιεχόμενο της έκθεσης;
Η έκθεση
χαρακτηρίζεται από πληθώρα αντιφάσεων αφού ο κάθε πανεπιστημιακός ανέλαβε να συγγράψει ένα μέρος της έκθεσης. Έτσι ο καθένας εκθέτει τις απόψεις του, που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις των υπολοίπων. Οι υπεραπλουστεύσεις , τα λάθη και οι ανακρίβειες μειώνουν ακόμη περισσότερο την αξία του κειμένου.
Η έκθεση δεν έχει ούτε συνοχή ούτε πληρότητα ούτε τεκμηρίωση. Βασικά παρατίθενται οι αντιλήψεις του κ. Καζαμία που διατυπώθηκαν πριν 15 χρόνια και αφορούσαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αντιλήψεις του κ. Καζαμία ήταν δημοσιευμένες και απλώς αντιγράφτηκαν κάτω από νέο τίτλο.
Η προσπάθεια μεταλαμπάδευσης θέσεων του κ. Καζαμία για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο κυπριακό είναι από επιστημονική άποψη απαράδεκτη.
Η έκθεση δε στηρίζεται σε μια μέλετη/ έρευνα του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου.Επικεντρώνεται σε μια φαντασιακή απεικόνιση της πραγματικότητας.
Βασικές έννοιες δεν αποσαφηνίζονται με αποτέλεσμα να είναι δυσνόητη. Δεν απευθύνεται, δηλαδή, και «σε εργάτες που διαβάζουν». Απευθύνεται στους φορείς εξουσίας.
Είναι κρατοκεντρική αφού παίρνει ως αφετηρία τις ανάγκες του κράτους και όχι της κοινωνίας.
Ο ριζοσπαστισμός της εξαντλείται σε 6 γραμμές από ένα σύνολο 360 σελίδων με κάποιες αναφορές στον Τ. Φωτόπουλο και τον Taguieff.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται για μια πιο αναλυτική προσέγγιση της έκθεσης των σοφών, παρακαλώ να στείλει μήνυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: